LUDWIK LEGAL

Zamówienia publiczne

Doświadczenie w zakresie zastosowania prawa zamówień publicznych zdobywałam pracując dla Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Brałam m.in. udział w opracowaniu i przeprowadzeniu przetargu na kartę miejska czy realizacji projektu rekonstrukcji Organów Englera w Kościele Świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu.  

Dlatego z czystym sumieniem mogę zaoferować wsparcie Zamawiających zarówno na etapie przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w jego trakcie. Wspieram Zamawiających w analizie ofert, przygotowaniu wezwań, opiniuję wykluczenia Wykonawcy z postępowania czy unieważnienie postępowania. Reprezentuję Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych na wyroki Izby.

W przypadku zainteresowania ofertą w tym zakresie zapraszam do kontaktu w celu dokonania bezpłatnej wyceny.