LUDWIK LEGAL

Spory i Mediacja

W ramach świadczonych usług dokonuję bezpłatnej analizy dokumentów, przygotowuję i składam pozew oraz dalsze pisma procesowe, a także reprezentuję Klientów w postępowaniu sądowym. Pomoc prawna obejmuje także staranne przygotowanie Klienta do rozprawy. 

Moją siłą jest wiedza zdobyta podczas  studiów doktoranckich z zakresu postępowania cywilnego, która pogłębiana jest stale w praktyce procesowej, mediacyjnej i arbitrażowej. Powodzenie podejmowanych na rzecz Klientów działań potwierdzają liczne korzystne orzeczenia sądów

Zdaję sobie sprawę, że  sama wygrana w sądzie jest dopiero początkiem sukcesu. Mając to na względzie, w świadczonych usługach uwzględniam również prowadzenie  postępowań egzekucyjnych. Poprzez kontakt z zaufanymi i sprawdzonymi kancelariami komorniczymi pomagam w sprawnym wyegzekwowaniu wydanych wyroków.

Dla Klientów chcących uniknąć postępowania sądowego prowadzę postępowania mediacyjne. Jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu: https://oirp.wroclaw.pl/osrodek-mediacji/lista-mediatorow

Mediacja to metoda rozwiązywania sporu na drodze dobrowolnych spotkań i rozmów prowadzących do satysfakcjonującego porozumienia. Obie strony sporu pozostają równe podczas procesu mediacji, która jest poufna.

Mediacja odbywa się przy udziale osoby trzeciej – bezstronnego mediatora –  który wspiera przebieg mediacji łagodząc powstałe napięcia oraz pomagając dojść do porozumienia będącego wynikiem wypracowanego kompromisu.

Efektem mediacji jest ugoda, której treść (przy pomocy mediatora) ustalają strony i to one decydują o sposobie rozwiązania sporu. Bycia jednocześnie radcą prawnym pozwala mi w prawidłowy sposób zredagować ustalenia mediacyjne stron, tak by mogły być one ewentualnie – w razie gdy zajdzie taka potrzeba – wyegzekwowane w drodze przymusu państwowego.

W przypadku zainteresowania ofertą w zakresie zastępstwa procesowego lub mediacji zapraszam do kontaktu w celu dokonania bezpłatnej wyceny.