LUDWIK LEGAL

Prawo budowlane

Zajmuję się obsługa prawną inwestorów, począwszy od analizy prawnej warunków procesu inwestycyjnego, przez asystę prawną w uzyskiwaniu wymaganych prawem decyzji administracyjnych, negocjację umów o wykonanie robót budowlanych oraz udział w procesie budowlanym po fachowe zastępstwo procesowe  w sprawach wynikłych na tle wykonania robót budowlanych.

Współpracuję z projektantami, inspektorami nadzoru inwestorskiego, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami podczas całego procesu budowlanego oraz ekspertami, wydającymi prywatne opinie na potrzeby przygotowania sporu sądowego. 

Dzięki poznaniu specyfiki kontraktów budowlanych potrafię doradzić optymalizację przyjętych rozwiązań np. dotyczących udziału podwykonawców w wykonaniu zadania. Z kolei znajomość prawa autorskiego pozwala mi na zapewnienie inwestorowi komfortu korzystania w pełni z zamówionego i opłaconego projektu budowlanego. 

Udział po stronie inwestora w inwestycjach finansowanych ze środków unijnych pozwolił mi na poznanie specyfiki inwestycji  realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz dochodzenie praw inwestora przez międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

W przypadku zainteresowania ofertą w tym zakresie zapraszam do kontaktu w celu dokonania bezpłatnej wyceny.