LUDWIK LEGAL

Nieruchomości

W ramach doradztwa z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości zapewniam kompleksową pomoc począwszy od oceny stanu prawnego nieruchomości (due diligence) w celu oceny ryzyk prawnych związanych z jej nabyciem, poprzez opracowywanie i negocjowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości oraz regulację spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, po reprezentowanie stron w sporach cywilnych.

Przedmiotem prowadzonych przez mnie procesów z zakresu prawa nieruchomości są roszczenia wynikające z niewykonania przez którąkolwiek ze stron zobowiązań wynikających z umowy, lub dotyczących własności nieruchomości i korzystania z nieruchomości.

Są to przykładowo sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia własności nieruchomości poprzez zasiedzenie, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, przywrócenia posiadania, wydania nieruchomości, uzyskania należnego wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.

Prowadzę również sprawy dotyczące  zwrotu udzielonej przez Gminę bonifikaty w celu nabycia nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości tj. służebność przejazdu czy służebność przesyłu.

Nieruchomości to także konieczność znajomości podatków je obciążających. Dlatego doradzam w sprawie wyboru formy opodatkowania dochodu uzyskiwanego z wynajmu nieruchomości oraz proponuję rozwiązania celem zmniejszenia w największym prawnie dopuszczalnym zakresie obciążeń podatkowych dotyczących nieruchomości.

Moimi klientami w tym obszarze są zarówno średniej wielkości firmy prowadzące działalność w branży deweloperskiej, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy i osoby fizyczne inwestujące w nieruchomości. Jako pełnomocnik zarządzam na miejscu nieruchomościami osób przebywających stale poza granicami Polski.

W przypadku zainteresowania ofertą w tym zakresie zapraszam do kontaktu w celu dokonania bezpłatnej wyceny.